1. srečanje:

Uvodno srečanje

Predstavitev društva in kaj vse počnemo.

Predstavitev otrok.

Robotika po “človeško”: Da otroci, ki se prvič srečajo s programiranjem le-to lažje razumejo, se najprej poigramo z dajanjem ukazov “človeškim robotom”, ki ga vodimo skozi poligon.

Pregled vsebine kompleta WeDo 2.0 in osnovnih elementov.

Natančen pregled in razlaga osnovnih ukaznih blokov.

   

 

Metamorfoza žabe

Zgradimo prvega robota: paglavec + paglavec z zadnjimi nogami + odrasla žaba in se podučimo o razvojnem ciklu žabe (preobrazba oz. metamorfoza). Pogovorimo se o razlikah med žabo in krastačo. Uporaba blokov za nadzor delovanja motorja in barve na RGB svetlobni površini pametne kocke ter uporaba bloka za predvajanje zvoka.

Izdelava origami žabe.

 

  1. srečanje:

Reševanje (helikopter)

Na srečanju se bomo pogovarjali o nevarnostih, povezanih z vremenom. Kako vremenske ujme prizadenejo človeka in živali. Pogovarjali se bomo o tem kdaj in koga lahko pokličemo v sili, katere podatke je potrebno navesti. Razmišljali bomo kako nam lahko helikopter priskoči na pomoč in se pogovarjali o helikopterskem reševanju v gorah.

Zgradili bomo model helikopterja z reševalno vrvjo. Nato bomo poskušali preseliti ogroženo žival, pogasiti požar in dostaviti pakete pomoči odrezanim področjem.

 

 

 

  1. srečanje:

Vlečni robot

Pogovarjali se bomo o silah in trenju, raziskovali bomo učinke sil na gibanje objektov.

Sestavili bomo vlečnega robota in opazovali kolikšno največjo težo lahko vleče, katere gume imajo najboljši oprijem… Uporaba bloka za izpis na zaslonu.

 

  1. srečanje:

Delfin

Pogovarjali se bomo o delfinih: kje živijo, kaj jedo, kako dihajo in kako pogosto zajemajo zrak, kako dolgo živijo, kako se sporazumevajo.

Sestavili bomo delfina in ga sprogramirali tako, da bosta na pametni kocki izmenično utripali svetlo in temno modra luč, hkrati pa se bo robot premikal in oglašal. Uporaba zanke in ukaznega bloka pošlji sporočilo.

 

  1. srečanje:

Tovornjak za smeti

Pogovarjali se bomo o sortiranju in recikliranju odpadkov, kar predstavlja enega največjih izzivov 21. stoletja. Pogledali si bomo nekaj zanimivih, kratkih video posnetkov na to temo in se pogovorili kako lahko stroji ločujejo odpadke glede na njihove fizikalne lastnosti (težo, velikost, obliko, magnetne lastnosti…).

Sestavili bomo vozilo za sortiranje odpadkov in ga prilagodili tako, da bo sortiral glede na velikost in obliko.

 

  1. srečanje:

Raziskovalni robot (Milo)

Kaj storijo raziskovalci in inženirji, ki ne morejo iti do krajev, ki jih zanimajo ? Ali pa so ti prenevarni? Ogledali si bomo pristanek roverja Curiosity in Marsu in se pogovorili o njegovi misiji in nalogah.

Sestavili bomo raziskovalnega robota, opremljenega s senzorjem gibanja, s katerim bo lahko zaznaval objekte. Nato bomo dodali še senzor za nagib, s katerim bomo poslali dogovorjeno sporočilo, da je našel znake življenja na novem planetu.

 

  1. srečanje:

Potresi in poplave

Pogovarjali se bomo o izvoru in vrstah potresov. Z lego modelom bomo simulirali potres in opazovali potres z različnimi magnitudami in opazovali njegove posledice. Izdelali bomo več različnih konstrukcij hiš in preverili, katera se najbolj obnese. Uporaba zanke in spremenljivke.

Izdelali bomo tudi poplavno zapornico, s katero lahko ob obilnejših padavinah kontroliramo vpliv na zemljišča. Poplavno zapornico bomo lahko nadgradili s senzorjem za nagib za lažje upravljanje z zapornico, dodali bomo senzor gibanja, ki nas bo opozoril na dvigovanje vode.

 

 

  1. srečanje:

Čebele

Čebele so zelo pomemben člen našega ekosistema, zato si bomo naprej pogledali njihovo vlogo v svetu in najpomembnejše in najkoristnejše produkte, ki jih iz njih dobimo. Potem bomo čebelico tudi sestavili in jo sprogramirali tako, da se bo nad rožico ustavila in nabrala medičino. Pogledali si bomo še druge programske funkcije in spisali programe za več različnih nalog.

 

Program se lahko tudi prilagodi glede na predznanje udeležencev.