Na delavnicah “1, 2, 3, … IGRA!” se bomo s pomočjo orodja Stencyl naučili:

Lekcija 1 – Naredimo prvo igro
Namstimo program na računalnike in spoznamo okolje
Spozamo “Scene Designer”
Zgradimo sceno
Naredimo junaka poskočnega
Uničimo sovražnika
Izpišemo število uničenih sovražnikov
Lekcija 2 – Logično razmišljanje
Spoznamo “Logic Designer”
Proženje premikanja
Pogojno premikanje
Premikanje glede na pritisnjeno tipko na tipkovnici
Junaka premikamo v vseh 4 smereh
Preprečimo junaku pobegniti z zaslona
Junak lahko izstopi z zaslona in se pojavi na drugi strani
Lekcija 3 – Dogodki
Spoznamo zunanje dogodke (tipkovnica, miška)
Spoznamo notranje dogodke (trčenja, doseganje stopnje v igri)
Spoznamo spremenljivke (atribute)
Spoznamo koordinatni sistem za risanje po zaslonu
Junaka naučimo zbirati predmete
Štejemo število zbranih predmetov
Oblikujemo semafor in izrišemo rezultat v izbrani pisavi
Ustvarimo “lažne” predmete, ki odštevajo od rezultata
Ustvarimo in izrišemo časovnik (timer)
Lekcija 4 – Globalne in lokalne spremenljivke (atributi)
Spoznamo atribute značilne za celo igro
Spoznamo atribute značilne za posameznega junaka
Ponovna uporaba gradnikov
Dodajanje lokalnih atributov junaku
Konfiguriranje hitrosti premikanja junaka z nastavitvijo lokalnega atributa
Spreminjanje hitrosti junaka ob določenem dogodku
Spreminjanje hitrosti junaka za določen čas
Lekcija 5 – Umetna inteligenca
Spoznamo, kako prirediti obnašanje posameznim akterjem
Spoznamo, kako spremeniti sliko junaka
Spoznamo, kako preklaplajti med stanji v igri
Naredimo sovražnika nevarnega ob dotiku
Naučimo sovražnika slediti junaku
Naučimo sovražnika izgobanja junaku
Spremenimo podobo junaka med igro ob spremembi stanja
Sovražniku med igro preklapljamo obnašanje med sledenjem in izogibanjem
Lekcija 6 – Ustvarjanje novih akterjev/objektov med igro
Naučimo se, kako ustvariti in prikazati streljanje
Naučimo se dodajati zvok ob dogodkih
Naučimo se beležiti, kolikokrat je bil sovražnik zadet
Junak strelja v sovražnika
Junaku omejimo število nabojev
Sovražniku štejemo število preostalih življenj in prikažemo na zaslonu
Junaku dodamo skrivno orožje, ki ga lahko uporabi samo enkrat
Sovražnik naključno strelja junaka
Junaku štejmo število preostalih nabojev in stanje prikažemo na zaslonu
Lekcija 7 – Izdelava igrice po lastni zamisli (kolikor bo dopuščal čas)