Pri Čarunalniku ponujamo kontinuirano izvedbo naravoslovno-tehničnih vsebin, ki potekajo najmanj enkrat tedensko. To je bila naša želja že od ustanovitve društva naprej.

“Nismo vsi za šport in ne za glasbo, a žal nimamo možnosti, da bi se lahko naučili še kaj več kot se lahko sam naučiš doma,” je bilo večkrat slišati. Zato smo za vse računalniške navdušence pripravili tedenske delavnice, na katerih bodo spoznavali svet programiranja na različnih področjih in na različnih težavnostnih stopnjah. Otroci in mladi (dobrodošli seveda tudi starejši entuziasti) se delavnic lahko udeležujejo preko celega leta ali pa samo tistih, katerih tematika jih zanima. Spremljali bomo odzive in prihodnje vsebine pripravljali glede na želje naših udeležencev.

Pri vsaki delavnici je zabeležena priporočljiva najnižja starost. To pomeni, da je povprečen udeleženec te starosti sposoben osvojiti podano snov delavnice. Če je udeleženec nadarjen za matematiko in logiko, pa bo verjetno lahko sodeloval tudi, če je nekoliko mlajši.

 

 

 

 

IMG_2202a